YES


יס - YES
   ערוצי שירות  
שירות לקוחות ותמיכה בקו חברות הסלולר:
☎ 
1900-72-1800

אתר אינטרנט 
www.yes.co.il

דואר אלקטרוני 
contact@yes.co.il


 
 
שירות לקוחות פרטיים
שירות לקוחות עיסקיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
הבהרה :
  • אתר זה אינו קשור בשום צורה או אופן לחברות נותנות השירותים המוצגות בו.
  • ניתן למצוא את השירותים השונים הניתנים באתר במחיר נמוך יותר או בחינם בחיפוש ברשת האינטרנט ו/או במדריכים השונים.
  • אינדקס זה מציג נותני שירותים בטלפון על פי קטגוריות תואמות כך שניתן להגיע לחברות השונות דרך מקום אחד נגיש יותר למשתמש , כמו כן ניתן להעלות מכתבי תודה לנציגי החברות באתר , עלות השירות באינדקס הטלפוני הינה בעלות רגילה למשתמש בתוספת חמישים אגורות לדקה כמקובל בשירותי פרימיום .